Om 12.00 uur was de hoofdring vandaag voor drie talenten uit het KNHS perspectieventeam. Sophie Coolen, Jelle Dijkhof en Arjen Holties stelden zichzelf en hun paarden voor en gingen onder begeleiding van bondscoaches Harry de Ruyter en Ad Aarts aan het werk.

Als eerste presenteerde Jelle Dijkhof zijn tweespan in de dressuur. ‘Dit zijn getalenteerde paarden,’ legde Harry de Ruyter uit. ‘Ze zijn zes jaar oud, dus hebben nog veel te leren, maar zijn een belofte voor de toekomst.’ Jelle demonstreerde een aantal figuren en overgangen waarbij vooral de ijver van de paarden moest worden omgezet in rustige vloeiende overgangen en meer geslotenheid.

Vervolgens gingen Arjen Holties en Sophie Coolen aan de slag met galopwerk. Ondertussen gaf Ad Aarts een toelichting op de werkwijze van de perspectieven. ‘In het eerste jaar concentreren we ons op de menners zelf en hun talent. In het tweede jaar kijken we meer naar de combinatie en uiteindelijk is het doel om in het derde jaar aansluiting te krijgen met de subtop, dus een plek in het B-kader. Ieder jaar wordt geëvalueerd en in een jaar krijgen de talenten 5 à 6 trainingen.’

Vervolgens gaf Ad Arjen Holties het woord om wat te vertellen over de houding van de menner in de marathon. ‘Het is belangrijk dat je boven de vooras van je wagen zit en dat je goed contact met de mond van het paard hebt. Daarbij neem ik een beetje de verlichte zit aan, zodat ik mee ben.’ Met de aanwijzingen van Ad werd de hindernis door Arjen en Sophie gereden en vervolgens kwam de klok eraan te pas. Tot slot vertelde Arjen: ‘In het Perspectieventeam leren we meer dan alleen mennen. We leren ook trainen met de hartslagmeter, krijgen mentale training en leren meer over het management.’

Het jonge trio kreeg een dankbaar applaus en werd nog in de bloemetjes gezet. Ook Harry de Ruyter kreeg bloemen en voor Ad Aarts was er een ander cadeautje. Hij werd er door de organisatie aan herinnerd dat hij 35 jaar geleden in Beekbergen in actie was als groom (navigator) bij Mieke van Tergouw met haar ponyvierspan. Hij ontving daarvan een ingelijste foto.

CAI Beekbergen 2018 foto: sophie Coolen

CAI Beekbergen 2018 foto: Art Aarts

CAI Beekbergen 2018 foto: Jelle Dijkhof